Hofleverencier

Personeel

opasAcket is een goed geoutilleerd, modern bedrijf met ruim honderdvijftien personeelsleden. Er wordt gewerkt in twee en drie ploegensystemen.

De vakkennis wordt op peil gehouden door middel van het aanbieden van een breed scala aan opleidingen, die zowel binnen het bedrijf worden gegeven, en natuurlijk via gespecialiseerde vakopleidingsinstituten.

Een van de belangrijkste elementen vormt op dit moment de meerjarige, bedrijfsbrede WCM(*) opleiding, waarbij alle medewerkers zowel theoretisch als praktisch geschoold worden op het gebied van efficiency- optimalisatie en werkmethodes.

Ondanks alle technische vooruitgang is Acket het persoonlijke karakter van het familiebedrijf niet verloren gegaan. Dit blijkt wel uit het feit dat er een club van Oud- Personeelsleden-Acket bestaat die zeer intensief betrokken is bij festiviteiten en activiteiten. Daarnaast worden ook door de Personeelsvereniging jaarlijks vele drukbezochte activiteiten georganiseerd.


(*)World Class Manufacturing