Hofleverencier

1. Doel van de functie
Het vouwen en plakken van bedrukte en onbedrukte plano- en vouwdozen, zodanig dat wordt voldaan aan gestelde kwalitatieve en kwantitatieve eisen binnen de daarvoor gestelde productietijd (zie ook voetnoot).

2. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

1. Opstarten van een nieuwe order

 • Tijdig doornemen van het orderformulier en bijbehorende instructie en bij het ontbreken van
  gegevens of onduidelijkheid de voorman inschakelen.
 • Controleren van de aangevoerde en te bewerken doosjes op beschadigingen e.d. en
  waarschuwen van de voorman bij eventuele afwijkingen.
 • Instellen/omstellen van de plakmachine a.d.h.v. verstrekte ordergegevens.
 • Controleren van eerste plakmodel conform werkinstructies.
 • Voorman of afdelingsleider fiat laten geven voor productie.

2. Plakmachine conform opdracht optimaal laten draaien

 • Bedienen van de plaklijn en bewaken van de procesgang hiervan.
 • Controleren van kwaliteit en kwantiteit tijdens de productie.
 • Nemen van monsters en controleren op juiste belijming, vouwwijzen, e.d. en het bijhouden
  van de checklist.
 • Bijstellen van de apparatuur bij geconstateerde afwijkingen
 • Overleg met voorman bij kwaliteitsafwijkingen en/of machinetechnische problemen.
 • Het volgen van de planlijst en bij afwijkingen zorgen voor terugkoppeling.
 • Het tijdig op de hoogte brengen van de voorman in geval van uitloop.
 • Meedenken en oplossingen aandragen bij problemen of kwaliteitsvraagstukken.

3. Schoonmaak van de machine voor de volgende order.

 • Zorg dragen voor clean lines voor de volgende GP of order conform werkinstructie.
 • Zorg dragen voor orde en netheid op de werkplek en werkomgeving volgens 5S-principe.

4. Administratie
Correct bijhouden van aantallen en tijdsverantwoording in ERP-systeem.

5. Coördinatie

 • Bij binnenkomst en vertrek een overdrachtsgesprek voeren met collega machinesteller van de
  volgende ploeg en in de middagdienst het “goede morgen” formulier invullen. Doornemen van orderformulieren, bespreken welke problemen zich hebben voorgedaan en lopende order bespreken.
 • Het geven van vaktechnische aanwijzingen en instructies aan inlegger/vanger en of leerlingen.

6. Onderhoud
Het verhelpen van eenvoudige storingen en het waarschuwen van de voorman bij ernstige storingen en afwijkingen. Onderhouden van de machine volgens werkinstructie.

7. Overigen

 • Actief deelnemen aan werkoverleg, whiteboardmeetings, e.d.
 • Actief deelnemen aan verbeterteams
 • Naleven van milieumaatregelen
 • Naleven van alle arbo- en veiligheidsregels en het daar waar nodig gebruik maken van de arbovoorzieningen zoals die beschikbaar zijn gesteld.
 • Naleven van de huisregels zoals vermeld in de personeelsgids
 • Het volgen van werkinstructies zoals vermeld in de proceswijzer.

3. Functie eisen

 • MBO-3 niveau, aangevuld met praktijkervaring.
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
 • In het bezit van het WCM Acket-certificaat, inclusief ARBO-module.
 • In het bezit van certificaat voedselveiligheid.
 • In het bezit van certificaat werken met gevaarlijke stoffen.
 • In het bezit van certificaat motorpallettruck.
 • In het bezit van certificaat kwaliteit controleren

Reacties

Ben je geïnteresseerd in bovengenoemde functie dan verzoeken wij een reactie te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.