Hofleverencier

Als operator stans ben je verantwoordelijk voor het inrichten van de machines zodat iedere verpakking op de juiste manier uitgestanst wordt. Daarnaast voer je onderhoud uit en werk je samen met collega’s om processen optimaal te laten verlopen. Een kwalitatief goed product leveren; dat is waar jij je graag voor inzet!

Lees verder

1. Doel van de functie
Het vouwen en plakken van bedrukte en onbedrukte plano- en vouwdozen, zodanig dat wordt voldaan aan gestelde kwalitatieve en kwantitatieve eisen binnen de daarvoor gestelde productietijd (zie ook voetnoot).

2. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

1. Opstarten van een nieuwe order

 • Tijdig doornemen van het orderformulier en bijbehorende instructie en bij het ontbreken van
  gegevens of onduidelijkheid de voorman inschakelen.
 • Controleren van de aangevoerde en te bewerken doosjes op beschadigingen e.d. en
  waarschuwen van de voorman bij eventuele afwijkingen.
 • Instellen/omstellen van de plakmachine a.d.h.v. verstrekte ordergegevens.
 • Controleren van eerste plakmodel conform werkinstructies.
 • Voorman of afdelingsleider fiat laten geven voor productie.

2. Plakmachine conform opdracht optimaal laten draaien

 • Bedienen van de plaklijn en bewaken van de procesgang hiervan.
 • Controleren van kwaliteit en kwantiteit tijdens de productie.
 • Nemen van monsters en controleren op juiste belijming, vouwwijzen, e.d. en het bijhouden
  van de checklist.
 • Bijstellen van de apparatuur bij geconstateerde afwijkingen
 • Overleg met voorman bij kwaliteitsafwijkingen en/of machinetechnische problemen.
 • Het volgen van de planlijst en bij afwijkingen zorgen voor terugkoppeling.
 • Het tijdig op de hoogte brengen van de voorman in geval van uitloop.
 • Meedenken en oplossingen aandragen bij problemen of kwaliteitsvraagstukken.

3. Schoonmaak van de machine voor de volgende order.

 • Zorg dragen voor clean lines voor de volgende GP of order conform werkinstructie.
 • Zorg dragen voor orde en netheid op de werkplek en werkomgeving volgens 5S-principe.

4. Administratie
Correct bijhouden van aantallen en tijdsverantwoording in ERP-systeem.

5. Coördinatie

 • Bij binnenkomst en vertrek een overdrachtsgesprek voeren met collega machinesteller van de
  volgende ploeg en in de middagdienst het “goede morgen” formulier invullen. Doornemen van orderformulieren, bespreken welke problemen zich hebben voorgedaan en lopende order bespreken.
 • Het geven van vaktechnische aanwijzingen en instructies aan inlegger/vanger en of leerlingen.

6. Onderhoud
Het verhelpen van eenvoudige storingen en het waarschuwen van de voorman bij ernstige storingen en afwijkingen. Onderhouden van de machine volgens werkinstructie.

7. Overigen

 • Actief deelnemen aan werkoverleg, whiteboardmeetings, e.d.
 • Actief deelnemen aan verbeterteams
 • Naleven van milieumaatregelen
 • Naleven van alle arbo- en veiligheidsregels en het daar waar nodig gebruik maken van de arbovoorzieningen zoals die beschikbaar zijn gesteld.
 • Naleven van de huisregels zoals vermeld in de personeelsgids
 • Het volgen van werkinstructies zoals vermeld in de proceswijzer.

3. Functie eisen

 • MBO-3 niveau, aangevuld met praktijkervaring.
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
 • In het bezit van het WCM Acket-certificaat, inclusief ARBO-module.
 • In het bezit van certificaat voedselveiligheid.
 • In het bezit van certificaat werken met gevaarlijke stoffen.
 • In het bezit van certificaat motorpallettruck.
 • In het bezit van certificaat kwaliteit controleren

Reacties

Ben je geïnteresseerd in bovengenoemde functie dan verzoeken wij een reactie te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

1. Doel van de functie
Stansen en prägen van karton m.b.v. een stansmachine conform orderspecificatie en goedgekeurd stansmodel en/of het voorbereiden van stansvormen.

2. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

1. Opstarten van een nieuwe order

 • Tijdig doornemen van het orderformulier en bij het ontbreken van gegevens de voorman inschakelen.
 • Controleren van de aangevoerde en de te bewerken vellen karton op formaat, juiste bedrukking,
  beschadigingen e.d. en waarschuwen van de voorman bij eventuele afwijkingen.
 • Instellen/omstellen van de stansmachine aan de hand van verstrekte orders welke zijn voorzien van een stanstekening en model en overige produktspecificaties.
 • Controleren van eerste vel conform werkinstructie in de proceswijzer.
 • Fiat geven voor productie.

2. Stansmachine conform opdracht optimaal laten draaien

 • Bedienen van de stansmachine en bewaken van de procesgang hiervan.
 • Controleren van kwaliteit en kwantiteit tijdens de produktie.
 • Nemen van monsters en controleren op juiste uitsnijding, rilling, perforaties, e.d.
 • Bijstellen van de apparatuur bij geconstateerde afwijkingen
 • Overleg met voorman bij kwaliteitsafwijkingen en/of machinetechnische problemen.
 • Controleren en klokken van de dozen (per pallet)
 • Klokken en paraferen van de palletkaarten.
 • Het volgen van de planlijst en bij afwijkingen zorgen voor terugkoppeling.
 • Het zelfstandig kunnen voorbereiden van orders.
 • Meedenken en oplossingen aandragen bij problemen of kwaliteitsvraagstukken.

3. Mogelijk het voorbereiden van stansvormen, zodanig dat de inrichttijd en de organisatie voor de machine tot een minimum beperkt wordt. Hiertoe in hoofdzaak:

 • Goed en efficiënt voorbereiden van een order
 • Archiveren van stansplanken, rilmatrijzen en reservemessen.
 • Vooruit kijken in de planning en de juiste prioriteiten stellen bij het voorbereiden van de orders.
 • Overnemen van de machines tijdens pauze van andere operators stansmachine.
 • Terugkoppeling naar leiding bij calamiteiten of andere zaken die niet in orde zijn of beter kunnen.
 • Daar waar mogelijk samen met andere operator stansmachine inrichten, met name waar het nieuwe
  orders betreft.
 • Aansturen van schrapers en signaleren en assisteren bij oplossen van problemen met de
  Perscontainers.
 • Indien nodig bij rijden van orders.

4. Schoonmaak van de machine voor de volgende order
Zorg dragen voor orde en netheid op de werkplek en werkomgeving volgens 5S-principe.

5. Administratie
Bijhouden van tijdsverantwoording in ERP-systeem.

6. Coördinatie

 • Bij binnenkomst en vertrek een overdrachtsgesprek voeren met collega operator stansmachine
  van de volgende ploeg. Doornemen van orderformulieren, bespreken welke problemen zich hebben voorgedaan en lopende order bespreken.
 • Het geven van vaktechnische aanwijzingen en instructies aan leerlingen.

7. Onderhoud
Het verhelpen van eenvoudige storingen en het waarschuwen van de voorman bij ernstige storingen en afwijkingen. Onderhouden van de machine volgens schema, zoals schoonhouden, smeren, verwisselen van onderdelen, e.d. op voorgeschreven werkwijze en tijdstip.

8. Overige:

 • Actief deelnemen aan werkoverleg, whiteboardmeetings, o.d.
 • Actief deelnemen aan verbeterteams
 • Naleven van milieumaatregelen
 • Naleven van alle arbo- en veiligheidsregels en het daar waar nodig gebruik maken van de
  arbovoorzieningen zoals die beschikbaar zijn gesteld.
 • Naleven van de huisregels zoals vermeld in de personeelsgids
 • Het volgen van werkinstructies.

3. Functie-eisen

 • MBO-3 niveau, aangevuld met praktijkervaring.
 • In het bezit van een praktijkcertificaat stansen.
 • In het bezit van het WCM-certificaat, inclusief Arbo-module
 • In het bezit van certificaat voedselveiligheid
 • In het bezit van certificaat werken met gevaarlijke stoffen
 • In het bezit van certificaat motorpallettruck
 • In het bezit van certificaat kwaliteit controleren

Reacties
Ben je geïnteresseerd in bovengenoemde functie dan verzoeken wij een reactie te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Doel van de functie

Formeel eindverantwoordelijk voor geheel operations op het gebied van veiligheid, kwaliteit, productiviteit en financiën met als resultaat een tijdige en kwalitatief juiste levering van het gereed product.

Geeft leiding aan

De operationeel directeur geeft leiding aan de managers drukkerij, stans, kartonnage en teamleider expeditie, planner, projectmanager, medewerkers technische dienst en medewerkers facilitaire dienst.

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

1. Veiligheid waarborgen

 • Verantwoordelijk voor c.q verbeteren van de arbeidsomstandigheden i.o.m. met QSHE-manager.
 • Het laten registreren van ongevallen en bijna ongevallen en de risico’s identificeren.
 • Het handelen door veiligheid altijd op prioriteit 1 te stellen en daarbij een voorbeeldfunctie te zijn.

2. Kwaliteit waarborgen

 • Verantwoordelijk voor het produceren conform de opgestelde kwaliteitseisen.
 • Het bestaande kwaliteitsmanagementsysteem i.o.m. QSHE manager optimaliseren en borgen conform PDCA methodiek.
 • Zorg dragen voor investeringen in de juiste machines en tools om kwaliteit te waarborgen.
 • Zero defect mentaliteit hebben, uitdragen en implementeren.
 • Kwaliteitsbewustzijn ontwikkelen.
 • Waarborgen kennis, kunde en opleiding bij alle medewerkers productie.
 • Het opstellen en laten implementeren van een onderhoudsplan.

3. Performance

 • Verantwoordelijk voor het opstellen van een meerjaren strategie en daarvan afgeleid een operationeel plan (SMART KPI’s ) voor totale operations met operationele en financiële eind resultaten. Deze vertalen aan afdelingsmanagers zodat zij hun eigen deelplan kunnen schrijven en hen hierin ondersteunen.
 • KPI’s standaardiseren op alle productieafdelingen en ervoor zorgdragen dat KPI’s gehaald worden/ laten renderen productie.
 • WCM technieken introduceren, structureren en borgen:
  • Startup meetings, WCM borden, Obeya’s, WOP-meeting.
  • 5S gebruiken voor alle gereedschappen, hulpmaterialen, etc.
  • Efficiënte en effectieve LEAN communicatietools gebruiken om optimale communicatie te bereiken tussen werkvloer en middenkader (Kaizen, Gemba (management by walking around).
  • Middels participatie de werkvloer optimaal laten mee doen in verbeterteams.
  • Zelfsturende teams ontwikkelen en laten implementeren.
 • Informatie verzamelen over resultaten, processen, producten, diensten.
 • Zorgdragen dat het ERP en planningssysteem optimaal benut wordt.
 • Het i.o.m. met controller monitoren van de effecten van verandertrajecten.
 • Eindverantwoordelijk voor voldoende capaciteit in productie op basis van planning.

4. Leidinggeven/ coachen

 • Direct reports inspireren, motiveren, (op)leiden, coachen.
 • Zorgdragen voor de noodzakelijke kennis & kunde bij direct reports op het gebied van technologie.
 • Jaarlijks houden van functionerings- en beoordelingsgesprekken met direct reports.

5. Communicatie

 • Verantwoordelijk voor de efficiënte en effectieve communicatie in Operations.
 • Verantwoordelijk voor de communicatie omtrent periodieke voortgang aan Directie en aan het OMT.
 • Het ontwikkelen en implementeren van een structuur voor en voorzitten van productie en planningsoverleg.
 • Het ontwikkelen en implementeren van een visueel management voor de totale productie t.b.v. metingen en zichtbaar maken van resultaten.

6. Directielid

 • Mede verantwoordelijk voor het opstellen van het Masterplan en het uitvoeren daarvan
 • Het vervullen van de voorbeeldfunctie om de genoemde gedragscomponenten gestalte te geven.
 • Het teambelang prevaleren boven het individueel belang.
 • Het vervangen van de algemeen directeur bij diens afwezigheid.

Functie eisen:

 • WO opleiding, bij voorkeur technische bedrijfskunde.
 • Voorkeur bekend met het druk- stans- en kartonnageproces.
 • Sterke focus op veiligheid, kwaliteit, performance en kostenbeheersing.
 • Aantoonbare ervaring in verandermanagement en aantoonbare resultaten in een vergelijkbare functie.
 • Kennis van WCM.


Reacties
Ben je geïnteresseerd in bovengenoemde functie dan verzoeken wij een reactie te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.