Hofleverencier

Als operator stans ben je verantwoordelijk voor het inrichten van de machines zodat iedere verpakking op de juiste manier uitgestanst wordt. Daarnaast voer je onderhoud uit en werk je samen met collega’s om processen optimaal te laten verlopen. Een kwalitatief goed product leveren; dat is waar jij je graag voor inzet!

Lees verder

Als machinesteller ben je verantwoordelijk voor de inrichting van de machines zodat iedere verpakking op de juiste manier belijmd en gevouwen wordt. Daarnaast voer je onderhoud uit en werk je samen met collega’s om processen optimaal te laten verlopen. Een kwalitatief goed product leveren; dat is waar jij je graag voor inzet!

Lees verder

1. Doel van de functie
Het vouwen en plakken van bedrukte en onbedrukte plano- en vouwdozen, zodanig dat wordt voldaan aan gestelde kwalitatieve en kwantitatieve eisen binnen de daarvoor gestelde productietijd (zie ook voetnoot).

2. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

1. Opstarten van een nieuwe order

 • Tijdig doornemen van het orderformulier en bijbehorende instructie en bij het ontbreken van
  gegevens of onduidelijkheid de voorman inschakelen.
 • Controleren van de aangevoerde en te bewerken doosjes op beschadigingen e.d. en
  waarschuwen van de voorman bij eventuele afwijkingen.
 • Instellen/omstellen van de plakmachine a.d.h.v. verstrekte ordergegevens.
 • Controleren van eerste plakmodel conform werkinstructies.
 • Voorman of afdelingsleider fiat laten geven voor productie.

2. Plakmachine conform opdracht optimaal laten draaien

 • Bedienen van de plaklijn en bewaken van de procesgang hiervan.
 • Controleren van kwaliteit en kwantiteit tijdens de productie.
 • Nemen van monsters en controleren op juiste belijming, vouwwijzen, e.d. en het bijhouden
  van de checklist.
 • Bijstellen van de apparatuur bij geconstateerde afwijkingen
 • Overleg met voorman bij kwaliteitsafwijkingen en/of machinetechnische problemen.
 • Het volgen van de planlijst en bij afwijkingen zorgen voor terugkoppeling.
 • Het tijdig op de hoogte brengen van de voorman in geval van uitloop.
 • Meedenken en oplossingen aandragen bij problemen of kwaliteitsvraagstukken.

3. Schoonmaak van de machine voor de volgende order.

 • Zorg dragen voor clean lines voor de volgende GP of order conform werkinstructie.
 • Zorg dragen voor orde en netheid op de werkplek en werkomgeving volgens 5S-principe.

4. Administratie
Correct bijhouden van aantallen en tijdsverantwoording in ERP-systeem.

5. Coördinatie

 • Bij binnenkomst en vertrek een overdrachtsgesprek voeren met collega machinesteller van de
  volgende ploeg en in de middagdienst het “goede morgen” formulier invullen. Doornemen van orderformulieren, bespreken welke problemen zich hebben voorgedaan en lopende order bespreken.
 • Het geven van vaktechnische aanwijzingen en instructies aan inlegger/vanger en of leerlingen.

6. Onderhoud
Het verhelpen van eenvoudige storingen en het waarschuwen van de voorman bij ernstige storingen en afwijkingen. Onderhouden van de machine volgens werkinstructie.

7. Overigen

 • Actief deelnemen aan werkoverleg, whiteboardmeetings, e.d.
 • Actief deelnemen aan verbeterteams
 • Naleven van milieumaatregelen
 • Naleven van alle arbo- en veiligheidsregels en het daar waar nodig gebruik maken van de arbovoorzieningen zoals die beschikbaar zijn gesteld.
 • Naleven van de huisregels zoals vermeld in de personeelsgids
 • Het volgen van werkinstructies zoals vermeld in de proceswijzer.

3. Functie eisen

 • MBO-3 niveau, aangevuld met praktijkervaring.
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
 • In het bezit van het WCM Acket-certificaat, inclusief ARBO-module.
 • In het bezit van certificaat voedselveiligheid.
 • In het bezit van certificaat werken met gevaarlijke stoffen.
 • In het bezit van certificaat motorpallettruck.
 • In het bezit van certificaat kwaliteit controleren

Reacties

Ben je geïnteresseerd in bovengenoemde functie dan verzoeken wij een reactie te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

1. Doel van de functie
Stansen en prägen van karton m.b.v. een stansmachine conform orderspecificatie en goedgekeurd stansmodel en/of het voorbereiden van stansvormen.

2. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

1. Opstarten van een nieuwe order

 • Tijdig doornemen van het orderformulier en bij het ontbreken van gegevens de voorman inschakelen.
 • Controleren van de aangevoerde en de te bewerken vellen karton op formaat, juiste bedrukking,
  beschadigingen e.d. en waarschuwen van de voorman bij eventuele afwijkingen.
 • Instellen/omstellen van de stansmachine aan de hand van verstrekte orders welke zijn voorzien van een stanstekening en model en overige produktspecificaties.
 • Controleren van eerste vel conform werkinstructie in de proceswijzer.
 • Fiat geven voor productie.

2. Stansmachine conform opdracht optimaal laten draaien

 • Bedienen van de stansmachine en bewaken van de procesgang hiervan.
 • Controleren van kwaliteit en kwantiteit tijdens de produktie.
 • Nemen van monsters en controleren op juiste uitsnijding, rilling, perforaties, e.d.
 • Bijstellen van de apparatuur bij geconstateerde afwijkingen
 • Overleg met voorman bij kwaliteitsafwijkingen en/of machinetechnische problemen.
 • Controleren en klokken van de dozen (per pallet)
 • Klokken en paraferen van de palletkaarten.
 • Het volgen van de planlijst en bij afwijkingen zorgen voor terugkoppeling.
 • Het zelfstandig kunnen voorbereiden van orders.
 • Meedenken en oplossingen aandragen bij problemen of kwaliteitsvraagstukken.

3. Mogelijk het voorbereiden van stansvormen, zodanig dat de inrichttijd en de organisatie voor de machine tot een minimum beperkt wordt. Hiertoe in hoofdzaak:

 • Goed en efficiënt voorbereiden van een order
 • Archiveren van stansplanken, rilmatrijzen en reservemessen.
 • Vooruit kijken in de planning en de juiste prioriteiten stellen bij het voorbereiden van de orders.
 • Overnemen van de machines tijdens pauze van andere operators stansmachine.
 • Terugkoppeling naar leiding bij calamiteiten of andere zaken die niet in orde zijn of beter kunnen.
 • Daar waar mogelijk samen met andere operator stansmachine inrichten, met name waar het nieuwe
  orders betreft.
 • Aansturen van schrapers en signaleren en assisteren bij oplossen van problemen met de
  Perscontainers.
 • Indien nodig bij rijden van orders.

4. Schoonmaak van de machine voor de volgende order
Zorg dragen voor orde en netheid op de werkplek en werkomgeving volgens 5S-principe.

5. Administratie
Bijhouden van tijdsverantwoording in ERP-systeem.

6. Coördinatie

 • Bij binnenkomst en vertrek een overdrachtsgesprek voeren met collega operator stansmachine
  van de volgende ploeg. Doornemen van orderformulieren, bespreken welke problemen zich hebben voorgedaan en lopende order bespreken.
 • Het geven van vaktechnische aanwijzingen en instructies aan leerlingen.

7. Onderhoud
Het verhelpen van eenvoudige storingen en het waarschuwen van de voorman bij ernstige storingen en afwijkingen. Onderhouden van de machine volgens schema, zoals schoonhouden, smeren, verwisselen van onderdelen, e.d. op voorgeschreven werkwijze en tijdstip.

8. Overige:

 • Actief deelnemen aan werkoverleg, whiteboardmeetings, o.d.
 • Actief deelnemen aan verbeterteams
 • Naleven van milieumaatregelen
 • Naleven van alle arbo- en veiligheidsregels en het daar waar nodig gebruik maken van de
  arbovoorzieningen zoals die beschikbaar zijn gesteld.
 • Naleven van de huisregels zoals vermeld in de personeelsgids
 • Het volgen van werkinstructies.

3. Functie-eisen

 • MBO-3 niveau, aangevuld met praktijkervaring.
 • In het bezit van een praktijkcertificaat stansen.
 • In het bezit van het WCM-certificaat, inclusief Arbo-module
 • In het bezit van certificaat voedselveiligheid
 • In het bezit van certificaat werken met gevaarlijke stoffen
 • In het bezit van certificaat motorpallettruck
 • In het bezit van certificaat kwaliteit controleren

Reacties
Ben je geïnteresseerd in bovengenoemde functie dan verzoeken wij een reactie te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.