Hofleverencier

In samenwerking met haar partners; the progress factor (content) en Beyond Reality (techniek) ontwikkelde Acket drukkerij kartonnage bv Augmented Reality (AR) op vouwkartonverpakkingen.

Met de AR techniek zijn geen QR codes, megabudgetten of buitenlandse laboratoria meer nodig en kunnen merkeigenaren, producenten etc. direct aan de slag. De gebruiker (consument) van deze verpakkingen heeft slechts een computer en een webcam nodig om de verpakking te activeren. Daarnaast kan ook met iedere iPhone of Android smartphone de verpakking gefotografeerd en gescand worden, waardoor men in een wereld van toepassingen terecht komt. Hiervoor hoeft slechts de ‘app’ buzzAR (gratis) gedownload te worden.

Lees meer...

hofleverancierMet een spetterend en kleurrijk feest op 14 november in Klooster Bethlehem te Haren (NB) sloot Acket drukkerij kartonnage bv de festiviteiten rondom haar 125-jarig bestaan feestelijk af.

Ruim 400 gasten uit binnen- en buitenland, bestaande uit zeer gewaardeerde afnemers, leveranciers, besturen van landelijke en lokale organisaties, de burgemeester van Oss, diverse hoogwaardigheidsbekleders, maar ook personeel en oud- personeel werden onthaald op een grandioos feest op een bijzondere locatie.

Naast de optredens van diverse artiesten werd het hoogtepunt van de bijeenkomst gevormd door de toespraak van burgemeester Klitsie van de gemeente Oss, die met trots kon mededelen dat het Hare Majesteit behaagd heeft om Acket drukkerij kartonnage bv  het predikaat “HOFLEVERANCIER” te verlenen. Uiteraard prijkt het bijbehorend schild binnenkort aan de entree bij Acket.

In zijn slotwoord liet Vic Acket (dga) weten zeer verguld te zijn met deze erkenning van de 125-jarige staat van dienst van zijn onderneming en bood tenslotte een geschenk aan voor de Osse samenleving. Hiermee werd nog eens de maatschappelijke betrokkenheid van het jubilerende bedrijf onderstreept.

Recent heeft de Rotary Club Oss - Maasland een boek uitgegeven met bovengenoemde titel. In dit boek wordt de historie van de grondleggers van wat thans de industriestad Oss is weergegeven.
Ook de geschiedenis van Acket drukkerij kartonnage BV wordt uitvoerig belicht, met name vanwege de prominente rol die oprichter Jan Acket in de Osse samenleving heeft gespeeld.
Uiteraard is het een mooie samenloop van omstandigheden dat dit boek is verschenen in het jaar dat Acket 125 jaar bestaat. Acket is daarmee het oudste industrieel bedrijf van Oss en is nog steeds een familiebedrijf.

125jaarAcket drukkerij kartonnage BV bestaat al sinds 14 januari 1884!

Op 14 januari 2009 werd het 125 jarig jubileum intern gevierd met een lunch voor het voltallige personeel. Deze bijeenkomst was de aftrap van een reeks van feestelijke gebeurtenissen die door het jaar heen zullen plaatsvinden. De apotheose zal een groots feest voor personeel en externe relaties zijn dat in november 2009 plaatsvindt.

Acket drukkerij kartonnage BV is al 125 jaar een familiebedrijf en onderscheidt zich door kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid gebaseerd op integer en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap.

Twee bekende, reeds lang bestaande grafische familiebedrijven Van Gorp Vouwkartonnages BV uit Tilburg en Acket Drukkerij Kartonnage BV uit Oss, hebben onlangs besloten de krachten te bundelen. Gegeven de zeer concurrerende marktomstandigheden, de hoge kapitaalintensiviteit van de grafische industrie en de steeds hoger wordende eisen ten aanzien van kwaliteit- en flexibiliteit, is een overname van Van Gorp Vouwkartonnages BV door Acket Drukkerij Kartonnage BV de beste garantie gebleken voor een constante en continue kwaliteit van dienstverlening. De overname is gebaseerd op de vele gemeenschappelijke kenmerken en gedeelde waarden: historie, visie op de markt, techniek en toekomst, sfeer, klantgerichtheid en bedrijfsethiek.

Hoewel de productieactiviteiten op korte termijn naar de vestiging van Acket in Oss worden overgeplaatst, zullen een aantal medewerkers van Van Gorp Vouwkartonnages BV in het bedrijf actief blijven. Tevens zullen Femke en Noortje van Gorp mee over gaan en primair verantwoordelijk worden voor het onderhouden van de contacten met de klanten van Van Gorp Vouwkartonnages BV en een soepele integratie van de bedrijfsactiviteiten.

De nieuwe combinatie van ervaren vouwkartonnage-specialisten is ervan overtuigd haar klanten minstens dezelfde kwalitatief, hoogwaardige producten en diensten te kunnen bieden.
Streven is en blijft natuurlijk meerwaarde te creëren voor onze klanten.

Voor meer informatie:
Vic Acket
tel. 0412 699 799
Gerard van Egmond
tel. 0412 699 799