Hofleverencier

beschrijving

Hedendaags product. Vitamines zonder schil voor de fast-food breakfastmarkt. Snelle marktontwikkeling, en uitrol door Europa. Hoge productwaardering bevestigd met retailprijs van het jaar.

waarde voor de opdrachtgever

Intensieve ketensamenwerking met opdrachtgever, machinebouwer en Acket. Flexibel inspelen op de zeer snelle ontwikkeling van de vraag. Verpakking sluit bijzonder mooi aan op het product en vormt in alle opzichten een eenheid van meerdere stuks en de eigen produktidentiteit.