Hofleverencier

beschrijving

Na de monoblister is de laatste ontwikkeling een klapblister waardoor meer productinformatie gegeven kan worden. Speciale eisen worden gesteld aan karton en laklagen ten aanzien van sealbaarheid van deze producten.

waarde voor de opdrachtgever

Door te werken vanuit een database van honderden product- en taalvarianten komt de term Verpakkingsdrukken-On-Demand aardig in de buurt.