Hofleverencier

beschrijving

Marketing voor alcoholische drankjes is aan beperkingen onderhevig. Trends en imago moeten in de product/verpakkingscombinatie gecommuniceerd worden.

waarde voor de opdrachtgever

Herkenning en identificatie wordt met krachtige fluorescerende inkten bewerkstelligd. Het is belangrijk dat deze iedere oplage gelijk zijn.