Hofleverencier

Marktontwikkelingen karton
Ook in periode 7 is de prijs van de Euwid stabiel.

De vraag naar GD karton is stabiel. De levertijden bewegen zich tussen de 2 á 3 weken. In de markt zijn tegengestelde berichten over de bezetting van de fabrieken. Ondanks dat de prijzen van oudpapier stijgen is er nog geen prijsverhoging aangekondigd door de producenten. Zie verder grafiek oudpapier.
Er komen ook tegengestelde berichten uit de markt over de prijs van GC. Er is een leverancier die een prijsverhoging heeft aangekondigd maar de verwachting is dat de prijzen zullen dalen door de extra capaciteit die vrijkomt uit Husum en Kotka. De levertijd GC is tussen de 4 en 6 weken. Voor de sigaretten kwaliteiten moet soms rekening worden gehouden met 8 weken levertijd. Zie onderstaande grafiek voor de prijsontwikkeling van de Euwid.

grafiek kunststofprijzen 2016

Bron: Euwid

Karton grondstoffen
De prijs van oud papier blijft sinds maart dit jaar stijgen. In juli en augustus zijn de oudpapier prijzen zelfs explosief gestegen. De Nederlandse oudpapier handelaren geven zelfs een stijging van €14,- per ton te zien. De gegevens van Euwid over augustus zijn nog niet bekend. De oorzaken van deze stijgingen zijn:
- de Brexit,
- lage voorraden doordat er weinig wordt opgehaald door het slechte weer,
- sterke vraag van Europese gebruikers door capaciteit uitbreiding van diverse papierfabrieken. Deze papierfabrieken produceren papier voor de golfkartonindustrie.
- toegenomen vraag uit China.

Zie onderstaande grafiek van de Nederlandse oud papierhandelaren.

grafiek kartongrondstoffen 2016

Kunststof
Na de forse stijging in het 1e halfjaar van 2015 en de daaropvolgende daling, zijn de prijzen ook in periode 7 van dit jaar redelijk stabiel gebleven door een stabiele vraag en een goede beschikbaarheid. Zie de grafiek hieronder.

grafiek euwid 2016

IMBA is een ontwikkelingsorganisatie en zet zich in voor de meest kwetsbare kinderen en hun families in Zimbabwe.

IMBA reikt inmiddels meer dan 50 families en 200 kinderen in de kleine dorpjes de handvatten aan om hun levensstandaard te verbeteren; Door zelf meer eten te produceren - in tuintjes, maar ook kip, konijn en geit; Door hun inkomsten te vergroten - door ze te helpen de extra producten te verkopen op de markt; Door ze een vak te leren – zoals naaien of breien; Door ze te leren over positief ouderschap en de rechten van kinderen.
Op de recent vernieuwde sportvelden sporten wekelijks meer dan 120 kinderen in 4 voetbalteams, 2 basketbal teams, 2 korfbal teams en kung fu lessen. De bibliotheek is dagelijks gevuld met tenminste 15 jongeren, en de bijlessen voor school ‘dropouts’ zitten helemaal vol. In drie hutten worden champignons gecultiveerd, en de kippenren, maïsmolen en groentetuin op IMBA leveren steeds een beetje meer geld. Kortom, er moet wel energie en tijd in, maar we bereiken steeds meer van de meest kwetsbare kinderen en hun families.

Marijke Acket
Director IMBA International
www.imbainternational.com

imba foto 1imba foto 2imba foto 3

Het traject van goedkeuring van bestanden vindt vaak plaats in de driehoek van klant, bureau en drukker. Het proces is meestal zo ingericht dat meerdere afdelingen en disciplines hun goedkeuring moeten geven voordat de drukker kan starten met produceren. Ook zijn er vaak nog vragen of opmerkingen die het traject verstoren. Zeker bij meervoudige bestanden is het lastig om het overzicht te bewaren en te zorgen voor een geaccordeerde en tijdige aanlevering van drukgerede bestanden.

Acket maakt dit simpel door middel van WebCenter.

Lees meer...

Partnership en transparantie worden steeds belangrijker bij een klant - leverancier relatie om tot een optimaal resultaat te komen.
Onderdeel hiervan is het maken van afspraken en inschattingen over onder andere omzet, aantallen, orders en voorraden.
Het overzicht hiervan te behouden en tijdig te kunnen bijsturen is vaak een lastige en tijdrovende bezigheid.

Lees meer...

Met het oog op duurzaamheid heeft Acket weer een grote stap gezet. Door te investeren in zowel zonnepanelen als in een afzuiginstallatie.

Zonnepanelen
Acket heeft namelijk 300 zonnepanelen op de sheddaken van het bedrijfspand laten instaleren. Met een totaalvermogen van bijna 80.000 Watt piek, wat meer dan 70.000 kWh per jaar oplevert. Dit kan vergeleken worden met een energieverbruik van ongeveer 30 huishoudens voor een heel jaar.
Door middel van deze investering draagt Acket bij aan een schoner milieu, in vergelijking met kolen of gas is de CO2- uitstoot van zonnepanelen gemiddeld 10 tot 30 keer zo laag.

Zonnepanelen nieuwsbrief

Afzuiginstallatie
Ook heeft Acket onlangs een nieuwe afzuiginstallatie laten installeren. Door het uitgekiende ontwerp van de installatie en het gebruik van nieuwe ventilatoren met frequentieregeling daalt het energieverbruik met meer dan 50%. Tevens zorgt de retourlucht naar de productieruimte voor extra besparing op de verwarmingskosten.
Daarnaast levert de automatisering van de verwerking van de stansresten een verdere bijdrage aan de stabiliteit en kwaliteit van het productieproces.

Afzuiginstallatie nieuwsbrief