Hofleverencier

Op 27 en 28 november vindt in de Taets Gallery in Amsterdam de 3e Packaging Innovations beurs plaats. Acket zal voor de derde keer aan deze succesvolle beurs deelnemen en ...

Lees meer...

Om onze afnemers tegemoet te komen in de behoefte aan sneller up to date informatie, hebben wij de beschikbaarheid van onze diverse certificaten aangepast. Met ingang van heden is de meest recente versie van al onze certificaten als PDF te downloaden via de betreffende logo’s op onze homepage (rechter kolom).

Ondanks de economische crisis en de druk in de markt start Acket nog dit jaar een omvangrijk investeringsprogramma, te beginnen met een allernieuwste Bobst Expertcut 106 PER stans- en separeermachine.
Ook wordt dit jaar nog een nieuwe Fuji Luxel T9800 CTP installatie geïnstalleerd met een capaciteit van ruim 30 platen per uur. Begin volgend jaar zal een nieuwe 6 kleurenpers in gebruik genomen worden ter vervanging van de oudste 6 kleurenpers in het bedrijf. Verder staan ook aanzienlijke investeringen in workflow management, een uitgebreid digitaal planningssysteem en de allernieuwste lijmapparatuur in de afwerking op het programma dat eind volgend jaar wordt afgerond.

Op 1 januari 2013 wordt de Verpakkingenbelasting afgeschaft. In plaats hiervan zal er een heffing komen van het Afvalfonds Verpakkingen.
De nieuwe naam voor deze heffing wordt afvalbeheersbijdrage Verpakkingen. De afdrachtverplichting blijft ongewijzigd bestaan voor bedrijven die 50.000 kg of meer aan verpakkingen op de Nederlandse markt afzetten. Nadere informatie kunt u vinden op: www.afvalfondsverpakkingen.nl/aanvulling

brc

Al vele jaren is Acket gecertificeerd volgens de BRC- IoP norm, categorie 1. Dit jaar diende een volledige hercertificatie plaats te vinden, maar dan volgens de nieuwe versie 4 van de norm.

Lees meer...